Prijímame pre budované múzeum
slovenskú výpočtovú techniku RPP 16 a
SMEP vrátane dokumentácie

Ponuky adresujte na kontakt
tepysmep@gmail.com
‹vuvt-zilina› združenieÚvodHistóriaRPP16SMEP I so SZSMEP II so SZSMEP III so SZSM 52/12Micro-SMEP

SpomienkySpomienky 2Spomienky 3Spomienky 4Spomienky 5PP SMEPOverviewGalériaRPP 16 katalógSMEP I katalógVýstava 2018